Publicerad 25 mars, 2021

Presentationer och inspelningar från årsmöteswebinarierna

  • Leadership and teamwork in safety-critical systems. Föredrag av Mattias Seth (föredraget är på svenska), IPS pristagare för bästa examensarbete 2020
  • When safety research meets safety practice. Föredrag på engelska av säkerhetsforskaren Jean-Christophe Le Coze 
  • Metod för miljöriskbedömning avseende kemikalieolyckor (inledning av IPS projektledare Eva Bergström, föredrag av huvudförfattaren, Jan-Ove Ragnarsson, WSP

Du hittar dem under fliken Material, Seminarier - presentationsbilder, respektive -inspelningar. Lösenordet får du av din IPS kontaktperson. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson i ditt företag. 

Materialet ska inte spridas utanför medlemskretsen. Vänligen respektera det.