Publicerad 8 mars, 2021

Stefan Lamnevik till minne

IPS tidigare föreståndare Stefan Lamnevik har gått bort. Stefan var under IPS uppbyggnadstid en viktig "byggmästare" som föreståndare för föreningen åren 1997-2008.

Stefan hade sin hemvist på dåvarande FOA (numera FOI) först i Ursvik sedan i Grindsjön. Stefans genuina förståelse och kunskaper om brand- och explosionsförlopp var oomtvistat det bästa vi hade i landet, inte minst explosioner och detonationer av explosivämnen.

Utmärkande för Stefan var också att han på ett lättfattligt sätt kunde förmedla sina kunskaper såväl till okunniga inom området liksom till oss andra som trodde att vi kunde det mesta. Han kunde också omsätta sin djupa kunskap till praktiska lösningar. 

Stefan blev 84 år. 

Owe Fredholm 

Anders Jacobsson