Publicerad 1 februari, 2021

Nytt "learning sheet": Brand i rörstråk

Läs och begrunda EPSC learning sheet för februari! (länk)

Det handlar om vikten av noggrann kontroll av rörsystem efter underhåll, innan drifttagning.

Behöver ni följa upp något av detta i din verksamhet?