Publicerad 28 januari, 2021

Webbinarium om risker vid bränselagring

Välkommen på Webbinarium 

Risker vid bränslelagring - Nya Riktlinjer för biobränslen och avfall.

Datum: 2021-03-23
Tid: 10.00 - 15.00 - Vi öppnar upp kl 9.45 med digitalt mingel

Webbinariet, som är kostnadsfritt, hålls digitalt via Zoom. 

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. Vid seminariet deltar representanter för arbetsmiljöverk, försäkringsbolag och forskning.

Mer information och anmälan här

Sista anmälningsdag 21/3. Antalet platser är begränsat.