Publicerad 25 januari, 2021

Årsmöte 23 mars med föredrag av bl.a. Jean-Christophe Le Coze

08.30 - 08.40   Inledning av Owe Fredholm och Mats Lindgren (IPS ordförande respektive föreståndare)  

08.40 - 9.25     Mattias Seth presenterar sitt examensarbete, "Leadership and teamwork in safety-critical systems", som fick IPS pris för bästa examensarbete 2020 (föredraget hålls på svenska). Kort introduktion av Åsa Ek, Docent och Universitetslektor vid LTH.

09.30 - 11.30   "When safety research meets safety practice", föredrag på engelska av franske säkerhetsforskaren Jean-Christophe Le Coze (mer information nedan)

12.30 - 14.00   Lansering av ny handledning, Metod för miljöriskbedömning avseende kemikalieolyckor (inledning av IPS projektledare Eva Bergström, föredrag av huvudförfattaren, Jan-Ove Ragnarsson, WSP)

14.30 - ca 17  Årsmöte (kallelse skickas separat till kontaktpersonen vid respektive medlemsföretag/-organisation. Mötet håller på den tid som behövs, erfarenhetsmässigt ca 2 - 3 timmar

Jean-Christophe Le Coze har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science, som är mycket intressanta och relevanta för alla som arbetar med förebyggande av allvarliga olyckor i säkerhetskritiska system. Här beskriver han sig själv och sitt föredrag.

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut fredag 19 mars klockan 12.00. Teamslänk mejlas till alla anmälda kort därefter.

Anmäl dig här!