Publicerad 14 januari, 2021

Referat från höstens workshop'ar om arbetstillstånd och säker avställning

Tre digitala workshops för erfarenhetsutbyte om arbetstillstånd och säker avställning genomfördes hösten 2020, med cirka 35 personer vid respektive tillfälle. Här kan du ladda ned en sammanfattning och ett utförligt referat av  deltagarnas inlägg.