Publicerad 7 december, 2020

Presentationer från webinariet om riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer

Presentationerna kan laddas ned här! Drygt 50 personer deltog. Hittills inkomna enkätsvar (27 st) är positiva överlag. Genomsnittligt betyg på innehållet är 3,6 på skalan 1-4, där 3 är bra och 4 mycket bra! Bland synpunkter och förslag noteras att tiden för avslutande frågor och diskussion blev något kort. Det tar vi fasta på till kommande webinarier.