Publicerad 30 november, 2020

Explosionen i Beirut

Intressant modellering och animering av den inledande branden och efterföljande mycket kraftiga explosionen i Beirut i augusti 2020 (länk). Se även EPSC's "learning sheet" om lagring av ammoniumnitrat (länk).