Publicerad 24 november, 2020

Pris för bästa exjobb, "Leadership and teamwork in safety-critical systems"

IPS styrelse har beslutat tilldela 2020 års pris på 10 000 kr för bästa examensarbete till Mattias Seth, nybliven civilingenjör i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Handledare har varit Åsa Ek, Docent vid LTH's avdelning för Ergonomi och Aerosolteknologi och forskare inom områdena säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och krishantering.

Leadership and teamwork in safety-critical systems är ett mycket väl genomfört arbete med fokus på ledarskap och teamwork och deras betydelse för säkerhet i säkerhetskritiska och komplexa verksamheter. Arbetet har bestått av en gedigen litteraturstudie samt intervjuer med ledare inom säkerhetskritisk verksamhet, om hur och i vilken grad teorier om ledarskap och lagarbete anammas i verkligheten. Arbetet har inslag av nytänkande och är skrivet på välformulerad engelska. 

Ledarskap och lagarbete har mycket stor, för att inte säga avgörande, påverkan på processäkerheten och Mattias rapport kan stimulera till nya aktiviteter och fortsatt diskussion i IPS regi.

Mattias kommer presentera sitt arbete i samband med IPS årsmöte den 23 mars 2021. Innan dess, studera gärna rapporten på egen hand (länk).