Publicerad 4 november, 2020

Stort intresse för våra digitala kurser!

Inga fysiska kurser planeras under första halvåret 2021, däremot fortsätter vi med samma kurser i digitalt format. Intresset för dessa har varit mycket stort och enkätsvar från deltagare har överlag varit mycket positiva. Samtliga digitala kurser nu i november och början av december är fullbokade, och vi har börjat planera in fler tillfällen i början av nästa år. Den som anmält sig till reservplats på en fullbokad kurser får förtur till nästa tillfälle.