Publicerad 23 september, 2020

RISE presentation från webinariet 22/9 om framtidens operatörsmiljöer

Anna Sirkka och kollegor från RISE berättade om projekt där man i nära samverkan med industrin utforskat nya lösningar som utgår från operatörens behov, bland annat ett projekt där RISE tillsammans med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har utvecklat en ny lösning för hantering av larm. Flera av deltagarna från olika IPS-företag vittnade om att larmhantering fortfarande kan vara ett problem, särskilt vid störningar i anläggningen.

Presentationen kan laddas ned här.