Publicerad 18 oktober, 2017

Riskanalys av gemensamma system

Komplettering av IPS handledning om riskanalys, med förslag till metod för gemensamma system (servicesystem o.dyl.), pågår. Beräknas bli klart och presenteras i början av 2018.