SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll

Författare: Blenda Weibull och Lars Axelsson
Publicerad 2020, 90 sidor

Syftet med den här handledningen är att ge detaljerade råd om hur man driver en processanläggning på ett sådant sätt att säkerhetskritiska instrumentfunktioner bibehåller sin skyddsfunktion under hela drifttiden. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och vänder sig bland annat till driftledning, driftingenjörer, underhållsingenjörer och HSSM-ansvariga. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standardens krav under driftfasen, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen