Publicerad 18 oktober, 2017

Workshop om fortlöpande tillsyn

IPS planerar en workshop om kravet på fortlöpande tillsyn i AFS 2017:3 (och 2002:1 innan dess). Preliminär tidpunkt är 7 december kl 9:30 - 16.00. Plats beslutas senare, det beror bl.a. på vilka som anmäler intresse.

Tanken är att alla deltagande medlemsföretag först presenterar ca 15 minuter vardera, hur man arbetar för att leva upp till kravet på fortlöpande tillsyn, praktiska erfarenheter samt vilken respons man fått vid Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök. Därefter diskuteras gemensamma slutsatser samt möjligheter för IPS att gå vidare med frågan.
Förhoppningvis kommer även någon/några personer från Arbetsmiljöverket att delta.

Deltagarantalet begränsas preliminärt till max 10 företag och max 20 personer totalt. Senare kan det bli ett öppet seminarium, om tillräckligt intresse finns.

Anmäl intresse (ej bindande) senast fredag 20 oktober via mejl till föreståndaren.