Publicerad 16 april, 2020

Fler kurser på distans!

Vårt första försök med distanskurs var ”Arbetstillstånd och säker avställning”, som kördes i början av april, med Jan Nählinder som kursledare. Enkätsvaren från deltagarna var mycket positiva, med några tips för ytterligare finslipning av distansupplägget. Då deltagarantalet var begränsat till 11 personer var det många anmälda som inte fick plats. Vi kör därför en repris den 5:e maj. Den är redan fulltecknad men det kan bli några restplatser. Anmälan görs via kalendariet, senast 21/4.

Nästa distanskurs blir ”Konsekvensanalys - Utsläpp, brand och explosion”, med Tomas Lackman som kursledare, den 12/5. Mer information kommer i kalendariet inom kort.

Den 19 maj blir det ett webinar om nyheter i "SIL i praktiken". I skrivande stund (16/4) är det redan 40 anmälda!