Publicerad 17 mars, 2020

Risker vid hantering av biobränslen och avfall

Seminarium i Borås den 9/6

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium i Borås den 9/6 för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. 

Läs mer här!