Säker processdesign

Författare: Jonas Rudling, Kenan Asenov, Lars Axelsson
Publicerad 2020, 133 sidor

Denna handledning beskriver principer för säker design, med exempel på typiska lösningar i form av flödesscheman och rör- och instrumentdiagram för olika typer av system/utrustningar. Syftet är att förmedla kunskaper om viktiga processäkerhetsaspekter kopplat till design av processystem, och att bidra till ett ökat fokus på sådana aspekter. Den är tänkt att kunna användas av relativt oerfarna process-/designingenjörer, och vid utbildning av nya kemiingenjörer, men även erfarna ingenjörer bör ha nytta av den.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen