Publicerad 5 mars, 2020

Årsmötesseminariet 3/3 om processdesign och bästa exjobbet

Här finns alla presentationerna (länk), och så här såg programmet ut:

 

8.00

Studiebesök, Nouryons Verksamhet

 

 

 

 

9.30

Fika och mingel

 

 

 

 

10.00

Inledning, på gång i IPS

Mats Lindgren, IPS

 

 

 

10.20

Säker processdesign – Principer och exempel. 

Presentation av IPS nya skrift, ”Säker process design”. 

Alla deltagare får ett ex av den första upplagan.

Jonas Rudling, pidab

 

 

 

11.10

Osäker processdesign – Några dåliga exempel

Några exempel och goda råd hur man undviker olika designfällor.

Per Cronberg Löfmarck, Kiwa

 

 

 

12.00

Lunch

 

 

 

 

13.00

Bästa exjobbet 2019

Herbert William Heinrich is one of the most influential pioneers within safety. His concepts, originally from the late 1920s, influence safety practice and theory, even today. In recent years, Heinrich’s legacy received increasing critique, also from contemporary safety authors that generally are counted among the ‘new view’. This thesis explores how ‘new view’ thinkers/authors discuss Heinrich and whether they apply the approaches they advocate to his work.

Carsten Busch, Mind The Risk

 

 

 

14.00

Eftermiddagsfika

 

 

 

 

14.30

Årsstämma (se separat kallelse och dagordning)