Publicerad 12 december, 2019

Bästa exjobbet tilldelas Carsten Busch!

Carsten Busch' examensarbete, "Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?" (länk) har tilldelats IPS årliga pris, “Bästa exjobbet”. Heinrich är mannen bakom "olyckstriangeln" och "dominoteorin", som ofta ifrågasätts av nutida säkerhetsexperter.

Så här lyder motiveringen: Rapporten är välskriven, utförlig och håller en hög akademisk nivå. Den handlar inte specifikt om processäkerhet, men både historiken, från Heinrich till "New View Thinkers", och diskussionen kring de senares ifrågasättanden, är mycket intressant och relevant som allmänbildning för alla som arbetar med säkerhet.

Arbetet utfördes inom Masterprogrammet "Human factors and system safety" vid LTH, med Johan Bergström som handledare. Carsten kommer att presentera rapporten och ta emot priset på IPS årsmöte 3 mars