Publicerad 29 oktober, 2019

Kraftig explosion och brand vid raffinaderi i USA

Flera kraftiga explosioner och en stor brand inträffade i juni 2019 i HF-anläggningen vid Philadelphia. Energi Solutions Refinery. Bland annat slungades delar av tryckkärl upp till 600 meter bort. Orsaken antas vara invändig korrosion i en rörböj. På CSB's hemsida finns en inledande rapport ("Factual Update") och det finns en CSB-animering på Youtube

För att lära dig mer om korrosion och andra skademekanismer, läs gärna IPS skrift "Introduktion till skademekanismer hos tryckbärande utrustning"! Ladda ned eller beställ tryckt ex här (länk).