Publicerad 11 september, 2019

Seminariet om miljöriskanalys 5/9

Du som tillhör medlemskretsen kan ladda ned programmet och alla presentationerna (klicka här). 

Vid seminariet presenterades metoder och kriterier för miljöriskbedömning vid exempelvis upprättande av säkerhetsrapport och tillståndsansökan enligt Miljöbalken. En del av syftet var att diskutera förutsättningar för en uppdatering/komplettering av IPS ”Handledning om Riskkriterier”. 

Bland annat presenterades MSB:s metod för bedömning av kemikalieolyckors miljökonsekvenser, och exempel utförda med den metoden (MSB 0201-10).

Det krävs lösenord för nedladdning, som alla anställda i IPS medlemsföretag kan få av sin kontaktperson. Nedladdade filer ska inte spridas utanför medlemskretsen. Icke medlemmar kan beställa tryckta kopior av våra publikationer mot ringa kostnad, via fliken "Publikationer".

Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag. Här kan du se vilka som är medlemmar