Publicerad 4 juli, 2019

Och vinnaren är..

Lunds Tekniska Högskola!

Drygt 80 godkända deltagare (teknologer) på IPS webbutbildning, Introduktion till processäkerhet, perioden 1.1.2018 - 28.2.2019. Guld till LTH alltså! Driftteknikerutbildningen i Stenungsund tar silvret och Domsjö Fabriker brons. Grattis!  

Förra mätningen låg Domsjö Fabriker i topp, nästan alla anställda gick webbutbildningen 2017! Vilka hamnar i topp nästa gång?

Läs här hur Du kan gå kursen, eller dela ut den till andra i din organisation.

 Webbkursanvändning per 190228