Process Safety Indicators - the Swedish experience

Författare: Johan Ingvarson och Anders Jacobsson
Publicerad 2019

Paper by Johan Ingvarson and Anders Jacobsson, to be published in Chemical Engineering Transactions, about the IPS Project "Use of Process Safety Indicators" (among member companies). This paper was presented by Johan Ingvarson at the 16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries in Delft, June 2019.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Ladda ner