Publicerad 3 juni, 2019

Seminariet om kvantitativ riskanalys (QRA) 28 maj 2019

Du som tillhör medlemskretsen kan ladda ned programmet och alla presentationerna (klicka här). 

Vid seminariet presenterades och diskuterades bland annat ett förslag till fortsatt arbete, framtagning av en handledning för beställare, granskare och/eller utförare av kvantitativa riskanalyser. Nästa steg blir att diskutera detta i programkommittén och styrelse. 

Det krävs lösenord för nedladdning, som alla anställda i IPS medlemsföretag kan få av sin kontaktperson. Nedladdade filer ska inte spridas utanför medlemskretsen. Icke medlemmar kan beställa tryckta kopior av våra publikationer mot ringa kostnad, via fliken "Publikationer".

Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag. Här kan du se vilka som är medlemmar