Publicerad 26 mars, 2019

Presentationer från seminariet om Fortlöpande Tillsyn 2019-03-20

Du som tillhör medlemskretsen kan ladda ned alla presentationerna (klicka här). Via fliken "Publikationer" kan du även ladda ned IPS Handledning om rutiner för fortlöpande tillsyn, som tagits fram i det IPS-projekt som avslutades i och med seminariet.

Det krävs lösenord för nedladdning, som alla anställda i IPS medlemsföretag kan få av sin kontaktperson. Nedladdade filer ska inte spridas utanför medlemskretsen. Icke medlemmar kan beställa tryckta kopior av våra publikationer mot ringa kostnad, via fliken "Publikationer".

Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag. Här kan du se vilka som är medlemmar