Publicerad 19 februari, 2019

Presentationer från Malmömässan 7 februari

Nu kan Du ladda ned presentationerna (klicka här):

- Fortlöpansde tillsyn och riskbedömning enligt AFS 2017:3. Jens Tornberg, ÅF

- Arbetstillstånd och säker avställning. Carl-Magnus Bergenstierna, Process safety Group

- Anpassa människan eller tekniken, Anette Marelod, COWI

- EX-klassning - Nya metoder samt kompetenskrav vid installation och underhåll, Peter Nordqvist, pidab