Publicerad 9 januari, 2019

Snart dags för workshop om lärande av händelser, 23 januari hos ÅF i Solna

Senaste numret av CCPS Process Safety Beacon handlar om värdet av "processäkerhetsberättelser" med uppmaningen: "Sök efter berättelser om händelser i andra företag och fundera på vad du kan lära från dessa och använda i ditt arbete".

Vid IPS årliga workshop presenteras och diskuteras några inträffade olyckor eller tillbud, samt metodik för erfarenhetsåterföring och lärande. I år har vi dessa mycket intressanta bidrag:

  • Händelseutredning med MTO-perspektiv och systemsyn vid nyttjande av erfarenheter i en företagskoncern. Hur naturliga variationer i en organisations förmågor ibland kan förstärka varandra på ett sätt som kan leda till en olycka (funktionell resonans). Fredrik Barchéus, Vattenfall
  • Brand vid provtagning i Polyetenfabriken. Videofilm om händelsen, utredningsresultat och lärdomar. Hur Borealis använt filmen för att sprida lärdomarna och öka medvetenheten. Bland annat diskuteras utmaningar kring efterlevnad av instruktioner. Claes Broman, Borealis
  • Torrkokning av högtryckspanna vid Åbyverket i Örebro. Hur kunde pannan tömmas på vatten och ändå fortsätta köras i flera timmar innan haveriet? Genomgång av mänskliga, tekniska och organisatoriska orsaker, samt skador, reparationer och massor av lärdomar. Mats Åbjörnsson, E.ON
  • Kan man lära sig något av stora internationella olyckshändelser? Hur ser det egna företagets olyckshistorik ut? Har vi ”varit nära” - finns likheter att lära sig av? Preemraffs sätt att försöka skapa en riskmedvetenhet för den egna verksamheten. Bo Karlsson/Jessika Olsson, Preem

Workshop'en är öppen för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer, samt särskilt inbjudna. Deltagande är kostnadsfritt, program och anmälningsformulär finns i kalendariet!