Publicerad 7 december, 2018

Bästa examensarbetet, "Goal conflicts and Rasmussens model of boundaries"

IPS pris för "Bästa exjobbet 2018" tilldelas Viji Vijayan. Titeln är "“Exploring goal conflicts and how they are managed in a biomedical laboratory using Rasmussen's model of boundaries”. Följande citat ger en fingervisning om inriktningen: "Workers will realize that there are degrees of freedom (Rasmussen, 1997) available to them and they will use it to adjust their work such that they remain productive in spite of other constraints like work load, resource availability, restrictive safety procedures, etc."

Motiveringen till priset är att arbetet håller en mycket hög akademisk nivå, och angreppssätt och metodik är intressanta och tillämpbara även för processanläggningar, även om tillämpningen på laboratoriearbete är mindre relevant för de flesta processäkerhetsspecialister inom IPS medlemskrets.  

Arbetet har utförts som en del av magisterprogrammet i human factors and system safety vid Lunds Tekniska Högskola och handledare har varit Johan Bergström.

Rapporten kan laddas ned här och tidigare pristagare och deras arbeten finns här. Det är noterbart och glädjande att ett antal av pristagarna idag arbetar som duktiga specialister inom processäkerhet!