IPS beräkningsprogram


Programvara (version 2.0a) för Windows XP och Windows 7 för beräkning av:

  • Vätskeutflöde
  • Gasutflöde
  • Pölbrand och värmestrålning
  • Gasspridning
  • Gasmolnsexplosion (fungerar ej på 64-bitarsdatorer)
  • Avlastning av gas- och dammexplosioner

Klicka på "Ladda ner" för att ladda ner en självuppackande fil, där setup.exe installerar två program: IPS utströmning (IPS-gas2.exe) och IPS avlastning (IPSavlast.exe).  Alternativt, klicka här

Det förstnämnda bygger på FOI:s handbok "Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor", 1997. IPS tillhandahåller ingen support för att använda programmen. Beräkningarna för värmestrålning, gasspridning, gasmolnsexplosion och avlastning bör endast användas för uppskattningar men inte dimensionering.

Om du har laddat ner programmen före november 2012 bör du avinstallera dem och därefter ladda ner och installera denna version.


Ladda ner