Publicerad 3 juli, 2018

Nya/uppdaterade checklistor för bl.a. riskanalys av gemensamma system

Ifyllningsbara checklistor för gemensamma system (servicesystem, som ånga, kylvatten, bränngas etc) finns nu under fliken Material/Publikationer/Formulär. Det är samma checklistor som finns som bilagor i "Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin" efter den senaste uppdateringen i april 2018.

Dessutom har "checklistor för riskanalys, tilläggsfrågor föreskrifter" uppdaterats med de senaste årens nya/uppdaterade föreskrifter, bland annat AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.