Publicerad 6 juli, 2018

30 år sedan Piper Alpha!

Piper Alpha var en brittisk oljeplattform i Nordsjön, totalförstörd genom explosion och brand den 6 juli 1988. Vid olyckan omkom 167 av de 226 personerna ombord. Huvudorsakerna var, enligt den statliga utredningskommissionen, brister i arbetstillståndssystemet, både systemet som sådant och den praxis som rådde. Status på pågående arbeten kommunicerades inte vid skiftbyte och kontrollerades inte före idrifttagning, Isolering av utrustning inför underhållsarbete var bristfällig (endast ventiler och en bristfälligt åtdragen fläns). Systemet sågs i första hand som en administrativ pålaga och utbildningen för nya entreprenörer var dålig. Olyckan påverkade synen på och rutiner för arbetstillståndssystem på ett avgörande sätt, även i landbaserad industri. Den förändrade också lagstiftning och praxis för offshoreindustrin i grunden.    

Läs mer i IPS publikation, Omtalade olyckor i processindustrinDet finns även mycket bra material på Youtube, bland annat Brian Appletons föreläsning rekommenderas starkt.