Publicerad 29 juni, 2018

Domsjö Fabriker toppar användningen av IPS webbutbildning!

Diagrammet nedan visar antalet personer från respektive företag/organisation som gått IPS webbutbildning, Introduktion till processäkerhet, från starten 2014 fram till februari i år. Domsjö Fabriker toppar strax före Akzo Nobel Functional Chemicals. Bra jobbat!

Även en del andra företag har gjort bra ifrån sig, i förhållande till antalet anställda. Glädjande är också att Lunds Tekniska Högskola använder webbutbildningen som en del i civilingenjörsutbildningen!

Är ditt företag eller din organisation "på efterkälken", eller "inte ens på banan", gå in här och läs hur ni gör för att komma vidare!