Mänskliga faktorn och dess roll i tillbud och olyckor

Författare: Blenda Weibull
Publicerad 2010, 64 sidor

Den här skriften handlar om den mänskliga faktorn och dess roll i olycksförlopp i processindustrin, speciellt i gränssnittet mellan människa och maskin. Särskild vikt läggs vid kognitiva aspekter, det vill säga människans mentala begränsningar. En omarbetad skrift inom området publicerades hösten 2020, "Mänskliga faktorer i processindustrin".


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.