Mänskliga faktorn och dess roll i tillbud och olyckor

Författare: Blenda Weibull
Publicerad 2010, 64 sidor

Den här skriften handlar om den mänskliga faktorn och dess roll i olycksförlopp i processindustrin, speciellt i gränssnittet mellan människa och maskin. Särskild vikt läggs vid kognitiva aspekter, det vill säga människans mentala begränsningar. En omarbetad skrift inom området publicerades hösten 2020, "Mänskliga faktorer i processindustrin".


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.