Publicerad 7 juni, 2018

MSB:s Sevesokonferens

Praktisk information

Datum: 23 oktober 2018, 09:00-16:30.

Plats: HILTON STOCKHOLM SLUSSEN,  Guldgränd 8,  Stockholm.

Kostnad: Konferensavgiften är 1 250 kr exklusive moms. I avgiften ingår kostnader för konferensen, lunch och fika. Konferensavgiften kommer att faktureras i anslutning till att anmälan registreras.

Anmälan: är öppen 1 juni - 20 september 2018

Anmäl dig via denna länk

Inriktning på program

Block 1: Antagonistiska hot

Säpo med flera ger en omvärldsanalys över den aktuella hotbilden
Hur arbetar företag med att ha beredskap och att förhindra antagonistiska hot

Block 2: Övning av interna och kommunala planer för räddningsinsatser

Företag och räddningstjänst i samarbete vid övning av planer 
MSB ger en bild av det nationella läget inför den kommande rapporteringen till EU-KOM

Block 3: Olyckor och erfarenhetsåterföring

Företag och MSB ger en bild av erfarenheter från inträffade olyckor