Publicerad 27 mars, 2018

Ny version av "Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin"

Kompendiet om riskanalyser har uppdaterats. Det har tillkommit text och checklistor om gemensamma system, samt uppdateringar avseende nya/reviderade föreskrifter, samt diverse "redaktionella förbättringar".

Nedladdning och beställning kan göras via hemsidan, fliken "Material". Alla kontaktpersoner kan beställa "två gratisexemplar" av den tryckta versionen. Ange det i fritextfältet vid beställning.

Nedladdningsbara checklistor, motsvarande de som finns i handledningens bilagor, kommer att uppdateras så snart som möjligt.