Publicerad 13 mars, 2018

Handlingar inför årsmötet tillgängliga för kontaktpersoner

Under fliken "Om IPS/För kontaktpersoner" finns följande:

- Dagordning för årsmötet 2018-03-21

- Årsredovisning 2017 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

- Program för 2018-2020 (förslag till årsmötet)

- Budget för 2018, ordinarie verksamhet (förslag till årsmötet)

- Budget för IPS konferens 9-10 oktober 2018 (förslag till årsmötet)

Inloggning som kontaktperson krävs för åtkomst.