Publicerad 2 mars, 2018

Ny CSB-film, Mixed Connection, Toxic Results

Svavelsyra pumpades in i cistern för natriumhypoklorit i samband med lossning av tankbil, vilket ledde till kraftig utveckling och utsläpp av klorgas. Se filmen här.