Publicerad 8 februari, 2018

Seminarium om riskanalys och gemensamma system samt årsmöte 21/3

Nu finns program och anmällningsformulär för seminariet 21/3 i kalendariet.

Vid seminariet lanseras en ny version av IPS handledning ”Riskanalys och tolerabel risk”, som kompletterats angående avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem m.m.). Föredragshållare på den delen, tillika författare av handledningen och IPS lärare i kursen med samma namn, är Magnus Karlsson (COWI). Dessutom blir det föredrag från St1 Raffinaderi (platsen för seminariet), ProSa och Process Safety Group.

Efter seminariet följer årsmötet. Kallelse och agenda skickas separat i början av mars. Kontakta gärna undertecknad med förslag gällande verksamheten, nya projekt, kurser eller seminariet etc, gärna innan programkommitténs möte 7/3.