Publicerad 8 februari, 2018

Nu finns det nya operatörsutbildningsmaterialet färdigt att ladda ned!

Materialet består av presentationsbilder med föreläsaranteckningar under varje bild, generella anvisningar för kursledare samt kompendium för kursdeltagare. Det är tänkt att vara en grund för att skapa en skräddarsydd utbildning i processäkerhet för operatörer i den egna anläggningen.

Alla kan beställa tryckta kopior, och alla anställda vid medlemsföretag kan ladda ned pdf-filerna (klicka här). Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av IPS kontaktperson hos varje medlemsföretag, efter inloggning. Materialet får användas fritt inom IPS medlemskrets, men det ska inte spridas utanför.