Processäkerhet för operatörer - Presentationsbilder med föreläsaranteckningar

Författare: Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares
Publicerad 2018, 121 sidor

Materialet är tänkt att vara en grund för att skapa en skräddarsydd utbildning i processäkerhet för operatörer i den egna anläggningen. Materialet får användas fritt inom IPS medlemskrets, men det ska inte spridas utanför. Här kan du ladda ned en pdf-fil, eller beställa en tryckt kopia, med alla presentationsbilderna samt föreläsaranteckningar under varje bild. Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av IPS kontaktperson hos varje medlemsföretag, via fliken: Om IPS, För kontaktpersoner (inloggning med personligt användarnamn och lösenord krävs).


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen