Publicerad 2 februari, 2018

Presentationerna från workshop om lärande av händelser

Presentationerna kan laddas ned här! Ämnena är: Brand i förbränningsväxlare, Nordkalkolyckan, Dammexplosion och brand vid lossning av träpellets, Bästa exjobbet 2017 samt Processäkerhetsindikatorer.