Brand och explosion i vätskor och gaser

Författare: Tomas Lackman
Publicerad 2018, 43 sidor

I detta kompendium behandlas först de grundläggande begrepp som är nödvändiga att känna till, såsom deflagration och detonation, brännbarhetsgränser, flampunkt, termisk tändpunkt och minsta antändningsenergi. Efter det följer ett avsnitt om konsekvensanalys. Det beskriver de skadeeffekter som kan uppstå vid en brand eller explosion, i form splitter, värmestrålning och tryck. Sista avsnittet beskriver förebyggande åtgärder vid utformning av en process för att förhindra och lindra konsekvensen. Hit hör klassningsplaner, inertering, val av utrustning, tryckavlastningar, släcksystem och administrativa åtgärder. Kompendiet ersätter de två tidigare, "Gasexplosioner" (2002) och "Brand som kemisk reaktion" (1999).


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.