Publicerad 18 december, 2017

Bemannade byggnader och gasmolnsexplosioner

Nu går det att ladda ned eller beställa den nya handledningen om placering och dimensionerande explosionslaster med avseende på gasmolnsexplosioner utomhus. Du hittar den under "Nya publikationer" eller fliken "Material" på startsidan. Alla, både medlemmar och icke medlemmar kan beställa tryckta exemplar. Nedladdning är endast för medlemsföretag, det krävs ett lösenord som du får av IPS kontaktperson i ditt företag. Varje kontaktperson kan beställa två "gratisexemplar" av den tryckta versionen.