Publicerad 14 december, 2017

Fortlöpande Tillsyn, presentationer från workshop 2017-12-07

Krav på fortlöpande tillsyn finns i AFS 2017:3, Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Syftet med workshop'en var att diskutera och utbyta erfarenheter avseende tolkning och praxis för efterlevnad. Totalt deltog 26 personer, varav 7 i Stockholm och resten hos Preem i Göteborg. Agenda, deltagarlista, presentationer och resultat av grupparbeten finns här (för medlemmar - lösenord krävs). Eventuell fortsättning kommer diskuteras i programkommittén och styrelsen i början av nästa år.