IPS kompetenskrav föreståndare brandfarlig vara

Författare: Owe Fredholm och Ken Nessvi
Publicerad 2015, 12 sidor

Denna dras in och ersätts av den nya handboken, Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter, som togs fram i samarbete med Brandskyddsföreningen och publicerades i februari 2024.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.