Publicerad 28 november, 2023

Bästa exjobbet: Recommendations for Improving the Use of Risk Matrices in Coarse Risk Analyses

IPS styrelse har beslutat att tilldela 2023 års pris för bästa examensarbete inom processäkerhet till Esko Roos och Olga Helena Selitski. Arbetet har utförts inom civilingenjörsprogrammet i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Det är en välskriven rapport och  ett gediget arbete som utmynnat i intressanta rekommendationer, relevanta för alla som använder riskmatriser i sitt arbete. De kommer att presentera sitt arbete i samband med årsmötesdagarna 12-13 mars. 

Rapporten kan laddas ned här.