Publicerad 27 september, 2023

Presentationer och inspelning från webbinariet 2023-09-26

Inspelningen finns att titta på här, och här kan du ladda ned presentationsbilderna. Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag.

Program:

  • Jörgen Lundqvistt från Boverket presenterar och kommenterar deras nya vägledningar, "Vägledning  om riskhantering i planläggning och byggande" samt "Vägledning om Sevesoverksamhet i riskhantering"
  • Fredrik Nystedt (Briab) presenterar och kommenterar ett exempel på riskutredning som utförts i syfte att föreslå skyddsavstånd mellan Sevesoverksamheter och annan markanvändning i Stenungsunds kommun.
  • Johan Ingvarson (Lunds Tekniska Högskola) reflekterar kring olika principer och metoder för riskhantering 
  • Praktiska frågeställningar och utmaningar diskuteras därefter i mindre grupper med samtliga deltagare, följt av summering i helklass.