Publicerad 9 augusti, 2023

Webbinarium 26/9: Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till Sevesoverksamheter

Program:

  • Maria Rydqvist från Boverket presenterar och kommenterar deras nya vägledningar, "Vägledning  om riskhantering i planläggning och byggande" samt "Vägledning om Sevesoverksamhet i riskhantering"
  • Fredrik Nystedt (Briab) presenterar och kommenterar ett exempel på riskutredning som utförts i syfte att föreslå skyddsavstånd mellan Sevesoverksamheter och annan markanvändning i Stenungsunds kommun.
  • Johan Ingvarson (Lunds Tekniska Högskola) reflekterar kring olika principer och metoder för riskhantering 
  • Praktiska frågeställningar och utmaningar diskuteras därefter i mindre grupper med samtliga deltagare, följt av summering i helklass.

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemsföretag. Anmälan görs via kalendariet. Länk för att ansluta mejlas 2023-09-25 på förmiddagen till alla som anmält sig innan dess. Anmälda därefter får länken allt eftersom.