Publicerad 27 april, 2023

Ny MSB publikation om nödlägesplanering

MSB har tagit fram en ny publikation,  ”Nödlägesplanering, skyldigheter i Sevesolagstiftningen för Sevesoverksamheter”.

 Publikationens syfte är att förtydliga vilka krav Sevesolagstiftningen ställer när det gäller nödlägesplanering och hur de olika delarna i verksamhetsutövarens handlingsprogram och säkerhetsledningssystem bidrar till en systematisk planering för nödsituationer. 

Målet är att ge verksamhetsutövare och länsstyrelser 

• en ökad kunskap om nödlägesplanering, 

• en ökad förståelse för hur de olika delarna i handlingsprogrammet och säkerhetsledningssystemet beskriver verksamhetsutövarens systematiska arbete med planering för nödsituationer samt 

• förtydliganden om skyldigheterna: 

-         gällande den interna planen för räddningsinsatser. 

-         att öva planerna för räddningsinsatser inför nödsituationer.

Vägledningen vänder sig till såväl verksamhetsutövare som prövnings- och tillsynsmyndigheter. 

Publikationen finns att ladda från MSB:s hemsida: https://www.msb.se/sv/publikationer/nodlagesplanering--skyldigheter-i-sevesolagstiftningen-for-sevesoverksamheter/