Publicerad 21 april, 2023

Processäkerhet för industrin vid Lunds Tekniska Högskola - Kursstart 23-24 augusti

Kursen, som ger en fördjupad kompetens för den som arbetar med processäkerhet, återkommer 2023/2024 med start 23-24 augusti! Kvartsfart under 1 läsår, 15 högskolepoäng. Tre fysiska träffar á 2 dagar, ett antal digitala träffar samt inlämningsuppgifter.  Läs mer här!